TEXTY

 

 

A fire in the mountains

Consciousness of faith alternative

Euphory of variable tears

Inner singing

Obrazy

Smrt chce dotyk pro tebe - ode mne

There´s a shade on the transparent one

Úsvit

 


 

A fire in the mountains

My dark reflexes don´t fall asleep

in a form of fire burning in the mountains

covered with grey, rainy clouds 

falling to the rocks.

 

An angel flies down to me again, 

he puts another dose of the world into my veins.

 

It´s not the end of life 

what i saw in a magical sphere.

It´s not only delusion 

arisen from insanity.

 

Dying memories

in spasmodic compression

tearing me within.

I´m gazing at the rising sun

catching its rays

into my palms.

 

Looking to the future

in a form of fire burning in the mountains

covered with dead trees

and clouds falling to my feet.  

zpět

 


 

Consciousness of faith alternative

 

Through my fingers has slipped a laugh

tinkling like cold coin

more tender face of mine has smiled

who´s my inner bloody fear.

 

I´m the frost and I´ll tear your dreams

you aren´t your mistress, I´m your ketch

I´m dark mirror that you´ll step in

you are frightened, i want to laugh.

 

I ´m (the) innocence of a morbid king

feverish groaning

I can feel tears flouwing in steel

animal blood is a virginal stream

I´ve recognized the dark shade

wolfish track is fading in frost.

 

I believe in heaven I can feel strange laugh

started tinkling, I wanna touch (it)

I can also smile without outer face

Who was it? I´m shaping into a stone.  

zpět

 


 

Euphory of variable tears

 

At the edge of spring leaves´ hearing I wither.

The first bouquet has smelt.

In the rustle of wind I´ll set out into thicket.

 

With tam-tams´ sounds I dance.

I run with tunes of space.

Today´s sight, heart-rage again.

 

I feel the time of sign.

I feel the sign of rocks.

 

I fell in silence.

The unknown don´t believe me  nor dance.

I´m stoned to death, a torn dream.

I don´t comment, I walk among the trees.

 

Tears melt into icy stones.

The first ray destroyed my fear.

Surprised I look round on a rise.

Painting flooded river cannot hear my crying.

 

I fell down mute. I´ll order and do it myself.

From the torn head a life-dream fades out.

I don´t comment I turn back and go away.

 

With tam-tams´ sounds I dance.

Eye-pupils like capacious space.

Who of us flies ...

zpět

 


 

Inner singing

 

I can´t see the sky through flames –

will burn to ashes, cannot like a flow, like fishes cannot go.

Rumbling bells.

Rumbling bells.

The angels´ wings burden some  just wanted to get dry above heat.

 

Slowly I´m sinking.

I´m dead.

Black waves freeze me.

I´m out of my mind.

Inside me I can see crying eyes.

It´s dark here, only a burning wave rolling at the sea-bottom.

I´m exploding.

Flying …

I scream that I´m dead, full of canstic salt, taht I fly intangible.

 

I fly through a rainbow, I´m free.

Carried away by bloody desire, I´m free.

I stopped the inner singing, I´m free.  

zpět

 


 

Obrazy

 

Zvrhlých bratrů polibek.

Temnota vězní dětské srdce zvrhlých duší - už dotyk ne!

Roztrhán a zulíbán - černý vzdech.

Zrozenec Mekky zářivý jak jitřní dech.

Bílý den zlo odhalí.

Nitro rozmeteno, budí vztek.

Rozhozen popel černého zla - roztaven!

 

Zesílil omamný důkaz temné luny.

Řvala písmena zrození.

Pálí sluneční jas Lucifera.

Vyvolený umírajících najitých.

 

Zahalí se den, zulíbán nevidomý.

Letí křídla luny.

Roztržen a nalezen.

 

Rozehrála se hra, tichý stíne.

Naříká krkavčích dam černý dav.

Roztrhán a zulíbán - černý vzdech.

Zvrhlých bratrů osud roztržen.

Kdo navrátí svému já smrtelný dech?

Kdo odpoví příšernému snu?

Zas otazník větší nežli vykřičník!

Zbaven všech dávných  představ ...

zpět

 


 

Smrt chce dotyk pro tebe - ode mne

 

Hladím nahou tvář ostnatým drátem.

Oči se jí lesknou chtíčem.

Nestrachuj se, nebojíš se mne.

Něžné, opatrné, romantické mámení.

Vlasy vlají mojí souložnice ...

 

Líbám horké tělo vzrušeně sténající.

Syčím na hladový měsíc - zakrývá se černým mrakem.

Zakryt, vyhládle se směje.

Řveme hlasitěji, nežli  zvěř.

Prokleti obcujeme, vystaveni všem.

 

Sténání v okolí uslyšel vlk - zvu Tě k našemu tanci.

Neboj se mé lásky!

Kňučí, prchá, neslyší.

Netvoři užasli naším smíchem.

Vlají éterem, vlají zděšení.

S úsměvem mi moje milá šeptá - přeje si ukončení.

Rozsekal tělo a nabídl vlkům.

Okamžik rozpárání mě nenechá chladným.

Kvičí nadšením v orgazmu.

Trhám jí hlavu, nečekám.

 

Vlci přivoláni řvou strachem.

Tělo rozsekané smrti se smyslem vrážím do hladových chřtánů.

Padají – zoufalí.

Kdo že jsem, kdo jsem, kdo jsem …

zpět

 


 

There´s a shade on the transparent one

 

I know you can see me!

I know you sleep alone at night!

I know you look for eternity in wells of large streams!

I know you start to rave rigidly!

I know you´re dying in depth of black water!

 

I love shades of crippled bodies grotesquely rocking.

I´m each of them. „Leave once and forever!

I´m a lightning from lofty skies.

I´m dying of desire for profession,

trees are silent … nothing ends … “ Walk with me here.

 

Blood flows down your face.

You long to come back.

Don´t suffocate your desires for sight of,

what you see in fading dream.

 

You gaze in beautiful stiff eyes that shed pearls for their pigs.

Nakedness of knowledge lets you fall down.

There, where tears can solve nothing,

where coolness overcomes cold of human heart.

You can´t stick together splinters of rays.

 

Let your heart leave goblin, you´re dying in depth.

Waves will flow over you silently.

zpět

 


 

Úsvit

 

Sto tisíc lidí jsem proklel.

Celý vesmír chce moji krev.

Pára táhne davy.

Odpověď komety na studenou rasu.

Visí roztrhán myšlenkou.

Nihilismus vědomí, vědomí snu.

Rozpětí křídel, upír něžnosti.

Obloha zastřena cení vědomí.

 

Roztrhám Tvoji tvář, chci Tvé svědomí.

Jsi tak něžná!

 

Bez milosti milá.

Nad rakví uzavřenost.

Bez vzpomínek bledá.

Nad rakví uzavřenost. Svítá...

 

Černá svatozář nad kozlí hlavou.

Chtěl jsem zneuctít strážkyni noci.

Tak bledá a plná melancholie, vraždí svojí krásou (slunce noci).

Srdce bolí ("lidská kasta").

Jsem smutný bez znamení konce.

Slzy zradí krutou tvář.

Nechci znát krutou tvář!

Nechci znát koloseum!

 

Miluji Tvoji krásu, bezesné noci.

Krutá, tak něžná odhalená.

"Poupě červené síly bez vědomí konce..."

zpět


 

 

 

 

 

 

 

 


Místo pro nucenou reklamu: